ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Sektorová rada

Sektorové rady jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků. Jejich cílem je vytvořit systém odrážející skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání. Sektorové rady sdružují významné odborníky v oblasti lidských zdrojů ze všech odvětví a sektorů.

Cíle Sektorových rad

Odborníci zapojení do činnosti sektorových rad společně monitorují trh práce a identifikují vývojové trendy a změny, vyměňují si informace o potřebách sektoru v rozvoji lidských zdrojů, aktivně podporují vzdělávání a rozvoj odborných dovedností, analyzují profesní a kvalifikační potřeby v sektoru, navrhují strukturu kvalifikací a vytvářejí hodnotící standardy jednotlivých kvalifikací.

Kvůli prosazování potřeb konkrétního sektoru rovněž komunikují se státními a vzdělávacími institucemi. Pracují také samozřejmě na systémech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Jedním ze základních cílů každé sektorové rady by mělo být ve střednědobém horizontu uzavření tzv. sektorové dohody a její následná realizace.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství úzce spolupracuje se Sektorovou radou pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí prostřednictvím svého zástupce.

Bližší informace o Sektorových radách najdete na www.sektoroverady.cz

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín