ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Asociace podnikatelů a manažerů

Vize či ideový záměr Asociace podnikatelů a manažerů se dá vyjádřit dvěma jednoduchými větami: Dobré jméno podnikání a managementu a Chceme být při tom. Co se pod tím skrývá? Nic objevného, vlastně jen základní myšlenky a postoje, které nám připadají tak samozřejmé, že je dále popisujeme jen velmi stručně.

Prvním principem, na kterém asociace stojí, je to,že chceme podporovat Dobré jméno podnikání a managementu.

Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a zároveň zcela podstatnou měrou ovlivňujeme společnost, její stav i rozvoj. Neseme svou kůži na trh, stojíme na vlastních nohách, nenatahujeme ruku, ale naopak, vytváříme hodnoty a práci pro další lidi. A protože k podnikání je třeba mít, kromě jiné výbavy, také optimismus, ambice a odvahu, je mezi podnikateli velmi málo ukňouraných a nešťastných lidí.

Přesto, že v ČR podniká více než jeden milón lidí, je stále vytvářen dojem, jakoby podnikání bylo něco podezřelého. Není. Naopak, podnikání je společensky prospěšné, je to jeden z principů, na nichž stojí lidská civilizace. Jsme přesvědčeni, že podnikání je v člověku geneticky zakódováno. To, na čem podnikání stojí, se podle nás dá vyjádřit několika klíčovými slovy: Práce, kreativita, odvaha, odhodlání, odpovědnost, transparentnost, spolehlivost a poctivost. Tyto hodnoty chceme podporovat.

  • Chceme podporovat a chránit dobré jméno podnikatelů.
  • Chceme pečovat o dobrou pověst českých podniků, jejich vlastníků a manažerů.
  • Chceme pomáhat dále kultivovat podnikatelské prostředí v ČR.

Druhý princip asociace vychází z toho, že se stále množí pravidla pro podnikání, stále více a více lidí, kteří nepodnikají, chtějí rozhodovat o tom, jak podnikat máme. Z toho vyplývá, že Chceme být při tom.

Vlastníme a řídíme firmy a neseme plnou odpovědnost za své jednání. Přesto však to nejsme my, kdo určuje pravidla, podle kterých podnikáme a pracujeme, a většinou se na tvorbě pravidel ani nemůžeme podílet. Stále nová a nová pravidla vymýšlejí lidé, kteří nejen, že nenesou odpovědnost za výsledky firem, ale nedopadají na ně ani důsledky jejich návrhů či rozhodnutí. Stát, jeho úředníci, a často i různá marginální seskupení lidí říkají nám, podnikatelům a manažerům, jak máme podnikat a řídit firmy a rozhodují o tom, co je a co není pro nás dobré.

Abychom mohli být přítomni tvorbě pravidel, abychom mohli ovlivňovat rámec, v němž se v podnikání budeme pohybovat, měli bychom se umět sdružit.

  • Chceme vědět o tom, co se pro nás připravuje a chceme to konzultovat a připomínkovat.
  • Chceme jednat se státem jako silný sociální partner.
  • Chceme být při tom.

Za Asociaci podnikatelů a manažerů:
Radomil Bábek
předseda rady asociace

http://www.asociacepm.cz/

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín