ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

 

09.02.2023 09:00-14:00 Zajištění kultur na kalamitních kůrovcových holinách

Národní zemědělské muzeum

Cílem odborného semináře je komplexně informovat cílovou skupinu o možnostech zalesnění kůrovcových kalamitních holin, včetně jejich zajištění. Úvodem je popsán vývoj kalamitních kůrovcových holin v současné kůrovcové kalamitě. Následně bude detailně řešena problematika ochrany před biotickými škodlivými činiteli – zejména před škodami zvěří a buření. Zohledněny budou i změny mikroklimatických podmínek na rozsáhlých holinách. Důležitým prvkem je také dostupnost sadebního materiálu, a to jak v kvantitativním, tak i v kvalitativním spektru. S tím úzce souvisí i dřevinná skladba použitá při zalesňování kalamitních kůrovcových holin, která bude rovněž řešena. Ne nevýznamným prvkem je ekonomické hledisko, tj. finanční zabezpečení, a to v rámci dotačních titulů. Vlastníci, zejména menší, budou mít značné problémy s nalezením zdrojů na obnovu lesa.

 

 

 

 

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají v Praze, každý druhý čtvrtek v měsíci. Vstup na podvečery jsou pro širokou veřejnost a zdarma.

Podrobný program lesnických podvečerů ke shlédnutí zde.

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace a aktuality ČLS najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín