ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

PEFC ČR

PEFC Česká republika je dobrovolným sdružením právnických osob, které svou účastí deklarují svůj závazek podporovat trvale udržitelné hospodaření v lesích a využívání dřeva jako ekologicky šetrné a obnovitelné suroviny prostřednictvím zavádění certifikace lesního hospodářství a následného označování výrobků pocházejících z certifikovaných lesů. Vznikl v roce 2001 transformací z Národního certifikačního střediska. Dnes sdružuje 16 organizací ve 3 komorách: Komora vlastníků lesů, Komora zpracovatelů a Komora ostatní zájmové skupiny. Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství je členem Komory zpracovatelů.

PEFC Česká republika je řádným členem Rady PEFC (PEFC Council) se sídlem v Ženevě (www.pefc.org).

Program pro vzájemné uznávání certifikačních systémů - PEFC

 • PEFC vytváří obecný rámec pro tvorbu a vzájemné uznávání národních certifikačních systémů
 • PEFC je dobrovolná iniciativa soukromého sektoru založená na shodě mezi důležitými stranami zainteresovanými v trvale udržitelném hospodaření (TUH) na národní a regionální úrovni
 • PEFC poskytuje spotřebitelům a vlastníkům lesů a dalším členům spotřebitelského řetězce záruku, že výrobky, které kupují pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem
 • certifikát PEFC konstatuje, že lesy jsou obhospodařovány v souladu s mezinárodními kritérii a indikátory TUH

Cílem PEFC Česká republika je:

 • prostřednictvím certifikace lesů přispívat k podpoře ekologicky vhodného, ekonomicky životaschopného a sociálně prospěšného obhospodařování lesů v ČR;
 • prostřednictvím certifikace lesů přispívat ke zlepšování image lesního hospodářství a dřevozpracujícího sektoru a obecnému zvyšování významu dřeva jako ekologické a obnovitelné suroviny;
 • nabídnout vlastníkům a uživatelům lesa mezinárodně uznávaný certifikační systém respektující přírodní, ekonomické, sociální a kulturní podmínky ČR;
 • zajistit zákazníkům a široké veřejnosti garanci, že výrobky označované logem PEFC pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

Oblast působení
Hlavními oblastmi působení PEFC Česká republika jsou:

 • správa Českého systému certifikace lesů, schvalování a revize standardů certifikace a jejich zveřejňování,
 • prezentace a propagace Českého systému certifikace lesů,
 • vzájemné uznávání s obdobnými certifikačními systémy, především zapojením do Programu vzájemného uznávání certifikačních systémů („Program for the Endorsement of Forest Certification schemes“),
 • poskytování licencí k používání loga PEFC pro označování výrobků pocházejících z certifikovaných lesů.

Bližší informace o PEFC ČR najdete na www.pefc.cz

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín