ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Nezávislá přejímka

Nezávislá přejímka s.r.o. vznikla v roce 1998 a od samého počátku je 100 % dceřinnou společností České asociace podnikatelů v lesním hospodářství.

Společnost se zabývala nezávislou přejímku dřevní hmoty pro rozhodující odběratele v České republice. Nezávislá přejímka dřevní hmoty byla prováděna odborně způsobilými zaměstnanci podle technických podmínek odběratelů jednotlivými středisky firmy. Dispečink a výsledky kvalitativní a kvantitativní přejímky dřevní hmoty jsou i nadále spolu s logistickými údaji dodavatelům přístupné v uzavřené části webových stránek Nezávislé přejímky.

Pro svou činnost má Nezávislá přejímka vzor ve skandinávském modelu příjmu dřevní hmoty, který směřuje k celostátní působnosti s cílem uplatnění národních standardů pro příjem dřevní hmoty.

Principem nezávislosti přejímky je:

  • plná odpovědnost za celý proces v příjmu dřevní hmoty
  • odstranění reklamačních procesů a tím k zrychlení příjmu dřevní hmoty
  • zpracování a vyhodnocování dat pro potřeby odběratele a dodavatele
  • zprůhlednění metodiky příjmu dřevní hmoty
  • ve zpracování kompletních údajů charakterizující každou dodávku
  • kompletní příprava dokladů pro fakturaci v příslušné kvalitě a čase
  • servis pro dodavatele při odesílání sestav elektronickou cestou
  • podpora logistiky dopravy dřevní hmoty
  • dodavatelsko-odběratelském dispečinku
  • možná kontrola nezávislé přejímky dodavatelem i odběratelem.

Další informace o činnosti společnosti Nezávislá přejímka s.r.o. naleznete na adrese www.prejimky.cz.

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín