ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Nadace dřevo pro život

Projekty Nadace dřevo pro život

Cílem soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku" je ukázat široké veřejnosti výrobky z jedinečného a krásného stavebního materiálu – DŘEVA – a tím zvýšit celkově zájem o jeho využívání.

http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku

Projekt „Putovní výstava ankety Dřevěná stavba roku” volně navazuje na soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR). V rámci Putovní výstavy jsou představena všechna díla přihlášená do daného ročníku ankety DSR na barevných roll-upech. Putovní výstava se během roku objeví na všech důležitých  stavebních veletrzích, výstavách a dalších zajímavých místech po celé České republice.

http://www.drevoprozivot.cz/projekty/putovni-vystava-ankety-drevena-stavba-roku

Projekt „Do lesa s lesníkem” chce les představit jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůraznit jeho hospodářské a sociální souvislosti.

http://www.drevoprozivot.cz/projekty/do-lesa-s-lesnikem

Mezi stromy – vzdělávací portál www.mezistromy.cz je určen hlavně pro učitele a žáky základních a středních škol, ale informace na něm naleznou i potenciální studenti lesnictví, turisté a zájemci o život v lese.Cílem portálu je stát se vyhledávaným zdrojem fundovaných poznatků o lesním hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a navazujících oborech.

http://www.drevoprozivot.cz/projekty/mezi-stromy

Účelem studentské soutěže Stavby s vůní dřeva je prezentovat veřejnosti návrhy a nápady studentů a současně představit jejich odbornou vyspělost získanou studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách.

http://www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva

Smyslem projektu Ukážeme vám les, jak ho neznáte je umožnit společné setkávání zástupců dřevozpracujících firem a jejich obchodních i jiných partnerů, jak v prostorách dané firmy, tak v přilehlých lesích.

http://www.drevoprozivot.cz/projekty/ukazeme-vam-les-jak-ho-neznate

 

Další informace najdete na http://www.drevoprozivot.cz/

 

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín