ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

proLignum

ProLignum je společnou iniciativou organizací proHolz Austria, Nadace dřevo pro život a České asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Za podpory svých partnerů je činnost proLignum směřována k vytváření pozitivního obrazu dřeva jako stavebního materiálu u odborné veřejnosti.

Cílem je dosáhnout zvýšení spotřeby dřeva prostřednictvím reklamních opatření, neutrálních co do země původu i firmy.

Cílené aktivity, které směřují k dosažení tohoto cíle, jsou:

  • podpora dřeva jako materiálu v architektuře, v oblasti inženýrských staveb,
  • vytváření pozitivního image využívání dřeva jako dorůstající a dlouhodobě využitelné suroviny.

Iniciativa proLignum zahájila svou činnost v roce 2005 a dosud s velkým úspěchem uspořádala odborné semináře pro architekty a projektanty v Praze, v Brně a v Ostravě.

Další informace o činnosti iniciativy proLignum naleznete na adresách:

http://www.prolignum.cz/

http://www.drevoprozivot.cz/

http://www.proholz.at/

 

 

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín